TEAMANALYSE

TEAMROLLEN - TEAMPROCESSEN - COMMUNICATIE - ORGANISATIECULTUUR

Het slagen van een organisatieverandering door bijvoorbeeld groei of een fusering is afhankelijk van het team. Staan de werknemers achter de nieuwe doelstelling? En is de samenwerking proactief? Tijdens een kort en krachtige teamanalyse ontdekt het team de invloeden op en randvoorwaarden voor een succesvolle verandering.

KOKEN MET FAIM

Koken met Faim teamanalyse teamrollen, competenties en teamprocessen

Koken met Faim zorgt voor inzicht in de teamrollen en teamprocessen. Tijdens het koken en de videoanalyse wordt duidelijk welke rollen en processen bijdragen aan de samenwerking en het behalen van de organisatiedoelen.

WALL OF FAIM

Wall of Faim teamanalyse organisatiecultuur en communicatie

Wall of Faim brengt de organisatiecultuur in beeld. Letterlijk! Met een camera in de hand legt het team via verschillende perspectieven vast welke bijdrage geleverd wordt aan het behalen van de organisatiedoelen. Fotografie is hier het nieuwe communicatiemiddel. 


Waarom een teamanalyse bij Faim Advies?

Allereerst passen we de teamanalyses aan op de doelen van jouw team en organisatie. Hierdoor bieden we inzichten die daadwerkelijk toepasbaar zijn op de werkvloer. Tevens maken we gebruik van gave locaties en andere disciplines. Dit helpt om het team uit haar comfortzone te laten komen en zo nieuwe ontdekkingen te doen. Daarnaast is onze overtuiging dat de kennis al in het team aanwezig is en dit door juiste en professionele begeleiding betekenis krijgt. We gaan dus niet vertellen hoe het moet, maar laten zien hoe het ook kan! Hierbij heeft de inzet van het team grote invloed op het resultaat. Tot slot maken we vooraf duidelijke afspraken met jou en passen we de teamanalyse aan op jouw wensen. Zo krijg je geen verrassingen achteraf en kan het team direct met de praktische tips aan de slag op de werkvloer.


Teamanalyses blijvend in ontwikkeling

We willen dat jij en jouw team blijft ontwikkelen, maar dat doen we zelf natuurlijk ook! Ons aanbod wordt daarom regelmatig aangevuld en aangepast op basis van nieuwe resultaten en behoeftes van klanten. Heb je een goed idee, opmerking of vraag? Laat het ons weten!